Juhised hooldustöötajatele ja hoolekandeasutuste töötajatele enese kaitsmiseks koroonaviiruse haigus

Mar. 15, 2020

Meie Töötaja ohustub

 • Enne tööle minekut veendu, et ta on terve, st et tal ei ole palavikku, köha, nohu või muid haiguse tunnuseid. Vähimagi kahtluse korral jääb ta koju ning teavita sellest tööandjat.
 • Enne tööle asumist kontrollib oma kehatemperatuuri! Juhul, kui ta ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • NB! Tervel inimesel ei ole vaja kaitsemaski töö juures kanda.

Peseb käsi regulaarselt vee ja pesuainega. 

Töötaja peseb käsi:

 • enne tööle asumist
 • enne kliendiga tegelema asumist
 • enne söömist
 • enne kliendi toitmist
 • kui käed on nähtavalt määrdunud
 • pärast jäätmete käitlemist
 • pärast tualettruumi kasutamist või mähkmete vahetamist.
 • Väldib silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kui on võimalik, siis väldib kliendiga füüsilist kontakti, nt kätlemist, embamist.
 • Kui on võimalik, siis hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi.

Isikuhooldustoimingute tegemisel kasutab kaitsekindaid, kaitsekitlit ja kilepõlle

Tegevused kliendiga

 • Jälgib kliendi tervislikku seisundit. Kontrollib klientide kehatemperatuuri regulaarselt vähemalt nii hommikul kui õhtul. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.
 • Haigusnähtudega (köha, palavik) kliendil palub pesta käsi ja kasutada maski, kui see on olemas (vajadusel annab selle)
 • Kui tegemist on inimesega, kelle on endal raske käsi pesta või maski ette panna, on talle abiks.

On tähelepanelik mäluhäiretega (sh dementsusega) jt erivajadusega inimestele teabe jagamisel. Veendub, et inimene saab korraldusest aru ja suudab iseseisvalt tegevust täide viia. Vajadusel abistab.

Kliendi haigestumisel tuleb kasutada olemasolevaid võimalusi kliendi eraldamiseks, tagada tema hooldus ja ravi. Jälgib temaga lähikontaktis olnute seisundit.

Uute klientide vastuvõtmisel kontrollib tema terviseseisundit, sümptomite ilmnemisel rakendada koheselt eelpool kirjeldatud meetmeid.

Loobume ühistegevustest(nt huviringid jms klientide ühistegevused) ning selle asemel soodustame klientide aja veetmist nende tubades ja asutuse territooriumil värskes õhus.

Kõrgendatud tähelepanu tuleb pöörata viiruse riskirühma kuuluvate klientide, eriti mäluhäiretega klientide terviseseisundi muutustele. Näidustatud on regulaarne kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida

 Asutuse külastamine

 Kõikides hoolekandeasutustes kehtib külastuskeeld.

Külastuskeeld kehtib ka tugiteenustele, IT abile ja teistele teenusepakkujatele. Erandi võib teha ainult siis, kui rike mõjutab klientide elu ja tervist või üksuse hädavajalikku toimimist. Kõik külalised peavad jälgima kõrgendatud hügieeninõudeid.

Külastuskeeld kehtib ka väljaspool asutuse siseruume, st et kliente ja nende lähedasi tuleb teavitada, et ka õues kohtumised ei ole lubatud.

Klientide ja lähedaste omavaheline suhtlemine tuleb korraldada veebi või telefoni teel.

Pakkide üleandmisel tuleb vältida inimeste vahelist kontakti

Erandina on lubatud lähedaste poolt külastada väga raskes seisundis kliente, kelle puhul on oht, et klient võib lähiajal surra.Tagada tuleb, et külastajad ei puutuks kokku teiste klientidega ja ka nemad järgiksid kõiki hügieeninõudeid. 

Kõikide külastajate puhul on näidustatud kehatemperatuuri kontrollimine. Juhul, kui ei kasutata kontaktivaba termomeetrit tuleb termomeeter enne ja peale igakordset kasutust desinfitseerida.

Täname mõistmise eest!

Share this page